ἐξηγεῖτ'

ἐξηγεῖτ'
ἐξηγεῖτο , ἐξηγέομαι
to be leader of
pres opt mp 3rd sg (epic ionic)
ἐξηγεῖτο , ἐξηγέομαι
to be leader of
imperf ind mid 3rd sg (attic epic)
ἐξηγεῖτο , ἐξηγέομαι
to be leader of
pres opt mid 3rd sg (epic ionic)
ἐξη̱γεῖτο , ἐξηγέομαι
to be leader of
imperf ind mid 3rd sg (attic epic doric ionic)
ἐξηγεῖται , ἐξηγέομαι
to be leader of
pres ind mp 3rd sg (attic epic)
ἐξηγεῖται , ἐξηγέομαι
to be leader of
pres ind mid 3rd sg (attic epic)
ἐξηγεῖτο , ἐξηγέομαι
to be leader of
imperf ind mp 3rd sg (attic epic)
ἐξηγεῖτο , ἐξηγέομαι
to be leader of
imperf ind mid 3rd sg (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”